Compania de comerț angajează:

Supervizor

Responsabilitățile postului:
- organizarea și supravegherea activității reprezentanților comerciali: elaborarea itinerarului, controale zilnice în unitățile comerciale, controlul întocmirii dării de seamă;
- controlul și evaluarea activității fiecărui reprezentant comercial;
- întocmirea dărilor de seamă lunare centralizate privind activitatea reprezentanților comerciali, analiza activității desfășurate;
- stabilirea sarcinilor pentru reprezentanții comerciali;
- analiza și controlul datoriei debitoare;
- realizarea negocierilor.

Cerințe față de candidat:
- studii superioare;
- abilitate de a vorbi corect și clar;
- cunoașterea limbilor română și rusă;
- bune abilități de operare PC (Excel , Word, Outlook);
- capacitate de învățare (abilitate de a însușii rapid informații noi și a le aplica în practică);
- cunoașterea procesului de vînzări și de relaționare cu clienții, abilități de negociere;
- capacitate de a stabili corect sarcinile pentru subalterni, de a motiva angajații;
- abilitate de a reacționa la timp la problemele apărute și a găsi de sine stătător soluții;
- deținerea permisului de conducere pentru categoria ”B”, deținerea automobilului personal este binevenită;
- experiența pe piața farmaceutică constituie un avantaj.

Calități personale:
- abilități de lider;
- tenacitate, perseverență, fermitate;
- caracter adecvat, capacitate de a accepta critica într-o manieră constructivă, abilități de autoanaliză și dezvoltare.

Oferim:
- post de muncă în cadrul unei companii aflate în proces de dezvoltare dinamică;
- dotare cu echipamente și produse software;
- acces la rețeaua de telefonie mobilă corporativă;
- program de lucru de la 09:00 pînă la 18:00;
- perioada de probă 3 luni;
- angajare oficială și pachet social;
- salariul mărimea căruia va fi stabilită în urma rezultatelor interviului.

Expediați CV-ul la adresa electronică: mmoldova@gmail.com 

Candidații selectați vor fi invitați la interviu.


moldovajob.md