Angajăm:

Laborant (Chimist, Microbiolog)

Responsabilități de bază:
* Determină indicii fizico- chimici si microbiologice  la materia primă şi produsul finit în corespundere cu DN în vigoare,
* Urmăreşte termenii de valabilitate a materiei prime,
* Prepară soluţiile necesare pentru lucru,
* Asigură examinarea corectă şi controlul la timp al soluţiilor standart,
* Organizeaza muncii în laborator, precum şi alte sarcini ce ţin de laborator.

Cerinţe față de candidat:
* Studii superioare sau colegiale de specialitate în domeniul respectiv, experienta pe o pozitie similara minimum 1 an;
* Cunoaşterea chimiei analitice și metrologice;
* Cunoaşterea cerinţelor Standardelor de stat, tehnice faţă de materia primă, materialele şi produsul finit;

Regim de muncă:
În schimburi a cite 8 ore: I schimb de la 06.00 -14.00;
II schimb de la 14.00 - 22.00.
III schimb de la 22.00 – 06.00
Cite o săptămînă în fiecare schimb.

Oferta companiei:
* Posibilitatea de creștere și dezvoltare profesională într- un mediu plăcut;
* Remunerare și condiții de muncă motivante;
* Posibilități de evoluție și dezvoltare în carieră.

Persoanele interesate pot expedia CV la adresa eletronică 
Svetlana.Nedova@sandriliona.md    sau HR@sandriliona.md    
sau pot telefona la numărul de tel.:
tel fix: 0268- 23134; 022-727810
tel. mob de serviciu: 068501687


moldovajob.md