Descrierea firmei:

Marca originară în Austria, BAUMIT - fondată în anul 1988 – se numără printre cele mai importante mărci europene de materiale de construcţii şi este prezentă, între timp, în peste 30 de ţări din întreaga lume.

BAUMIT ROMANIA este o societate comercială cu capital austriac, parte a grupului Schmid Holding Industrie.

Fondată în anul 1995, societatea comercială BAUMIT ROMANIA s-a impus în scurt timp, ca leader al pieții naționale în domeniul producției și comercializării unei game largi de sisteme și materiale de construcție: sisteme termoizolante, mortare, tencuieli și sape gata preparate, finisaje pentru exterior și interior, sisteme pentru asanarea, restaurarea și renovarea clădirilor vechi, sisteme de hidroizolație și de lipire a placajelor ceramice sau din piatră naturală, pardoseli industriale, etc.

În prezent Reprezentanța Permanentă din RM “Baumit Romania Com” SRL anunță concurs pentru postul:

Contabil

Descrierea postului:
1.      Asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al companiei în conformitate cu dispozițiile legale in vigoare şi normele sau reglementările interne ale companiei;
2.      Organizează şi coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;
3.      Organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
4.      Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional 1C;
5.      Supraveghează închiderea conturilor;
6.      Avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, analize de sistem, tehnica de calcul;
7.      Întocmeşte toate dările de seamă şi alte documente financiare şi le prezintă instituţiilor de stat relevante;
8.      Tine evidenta contractelor comerciale si verifica încadrarea lor in normele interne si raspunde de calculul bonusurilor comerciale acordate clientiilor, conform intelegerilor contractuale.
9.      Efectueaza statistici si analize de vanzari.
10.  Participa la organizarea si desfasurarea propriu-zisa a sedintelor periodice de vanzari cu rolul de secretar de sedinta intocmind protocoale.
 

Cerințe:
  1. Studii superioare economice.
  2. Capacitatea de analiză si comunicare.
  3. Capacitatea de organizare si planificare.
  4. Adaptabilitate si flexibilitate.
  5. Abordare practică a muncii, spirit de echipă.
  6. Buna cunoaştere a legislaţiei si reglementărilor în domeniul taxelor.
  7. Cunoştinţe avansate de operare PC : Word, Excell, MS Office.
  8. Cunoaşterea perfectă a limbilor română și rusă.
Oferta:
  1. Contract de angajare cu termen determinat.
  2. Pachet salarial atractiv.
 
Persoanele interesate sunt invitate să depună CV-ul cu fotografie,
la adresa de e-mail: s.berbeca@baumit.md    
 
Vor fi contactate doar persoanele selectate!
 
 

moldovajob.md