Angajăm:

Jurist

ONORIS LEGIS SRL este o companie de consulting care din 2005 a reuşit să ocupe o poziţie de frunte în domeniul prestării serviciilor juridice, deoarece şi-a stabilit drept scop prestarea serviciilor doar de calitate înaltă, care să corespundă standardelor internaţionale. Drept urmare am reuşit să obţinem recunoştinţa clienţilor deserviţi în urma soluţionării rapide a problemelor de ordin juridic şi obţinerea celui mai eficient rezultat. Toţi specialişti companiei noastre sunt dinamici, cu o bogată experienţă profesională, acumulând cunoştinţe practice şi care se perfecţionează mereu.

”ONORIS LEGIS” SRL ANUNŢĂ CĂ ESTE ÎN CĂUTAREA UNUI JURIST, CU EXPERIENŢĂ ÎN PROCESAREA DOCUMENTELOR, ÎNTOCMIREA ACTELOR JURIDICE, REPREZENTAREA INTERESELOR PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE ALE REPUBLICII MOLDOVA.

Cerinţe de eligibilitate ale candidatului:
- Studii superioare de licenţă în drept;
- Experienţă relevantă pe un post similar 3 ani;
- Cunoştinţe temeinice de legislaţie;
- Excelente abilităţi de comunicare şi capacitate de a lucra în echipă;
- Cunoaşterea limbii de stat şi limbii ruse; limba engleză va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe temeinice de operare la PC;
- Atenţie sporită la detalii.

Sarcini şi responsabilităţi principale:
1. Analiza, revizuirea, redactarea contractelor comerciale;
2. Evaluarea riscurilor ce derivă din relaţii contractuale şi tranzacţionale;
3. Interacţiunea cu instituţiile şi organele Stat: Ministere, Camera Înregistrării de Stat, Camera de licenţiere, Serviciul Vamal, Birou de Migraţie şi Azil, Inspectoratul Ecologic, ANRAR, ANOFM, notari, avocaţi, etc.
4. Înregistrarea întreprinderilor, efectuarea modificărilor în actele de constituire;
5. Obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, avizelor, etc. pentru activitatea de întreprinzător în diverse domenii;
6. Documentarea cetăţenilor străini, etc.

Compania oferă:
- Creştere pe plan profesional;
- Colectiv unit.

Persoanele interesate sunt invitate sa trimita CV pe adresa onorislegis@gmail.com 
Telefon de contact 069912959 Laura


moldovajob.md