”MAIB-Leasing” S.A., compania-fiică a BC ”Moldova-Agroindbank” S.A. și lider pe piața serviciilor de leasing din Republica Moldova, oferă servicii de leasing financiar pentru achiziționarea de bunuri de folosință îndelungată, și anume: leasing pentru achiziționarea de automobile, echipamente și utilaje, tehnică agricolă, imobile, etc..

În prezent „MAIB-Leasing”  S.A. anunță concurs pentru postul:

Consilier juridic

Misiune post: Asigurarea principiului legalității specific domeniului de activitate desfășurat de Societate

Responsabilități specifice:
- Reprezentarea intereselor Societății în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice
- Reprezentarea Societății în relația cu instanțele judecătorești pentru soluționarea situațiilor litigioase în care este implicată Societatea, precum și redactarea actelor necesare pentru formularea apărărilor în cauzele procesuale
- Analizarea, întocmirea și aprobarea angajamentelor, contractelor și a altor acte prin care Societatea intră în relații comerciale cu terții
- Oferirea de consultații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului și redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Societății
- Participarea la elaborarea și redactarea tuturor documentelor contractuale; redactarea proiectelor de contracte, precum si acordarea asistenței la negocierea clauzelor contractuale
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea drepturilor creditorului
- Urmărirea legislației nou apărute și a proiectelor legislative care au tangență cu domeniul de activitate al Societății

Profilul candidatului:
- Studii juridice superioare
- Experiență în domeniul juridic – minim 2 ani
- Cunoașterea și aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activității desfășurate
- Cunoașterea limbilor română și rusă la nivel avansat
- Cunoașterea PC la nivel avansat (Microsoft Office, Outlook, etc)
- Capacitatea de a stabili priorități si de a organiza munca într-un mod eficient
- Capacitatea de a respecta termene limită și de a lucra sub presiunea timpului
- Permis de conducere categoria B


moldovajob.md