Compania angajează:

Jurist

l. Angajator: Companie de prestări servicii
2. Denumirea funcţiei vacante, scopul general şi sarcinile de bază:
• Jurist
• scopul general al funcţiei: Asigurarea juridică a activităţii companiei şi asigurarea aplicării corecte a legislaţiei în vigoare.
• sarcinile de bază ale funcţiei:
- asistența juridică completă a activității companiei;
- reprezentarea intereselor companiei în instanțele judecătorești competente;
- reprezentarea intereselor companiei în fața organelor de stat, diverselor instituiții și organizații;
- negocierea contractelor, întocmirea contractelor și efectuarea expertizei juridice a lor;
- gestionarea datoriei debitoare și creditoare;
- controlul aplicării corecte a legislației în cadrul companiei;
- oferirea de consultații juridice angajaților companiei;
- examinarea cererilor/demersurilor/petitiilor si pregatirea raspunsurilor;
- examinarea proiectelor de acte normative si pregatirea avizelor de examinare.

3. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante

3.1. Condiţii generale:
• Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• Studii superioare în domeniul juridic;
• Lipsa antecedentelor penale.

3.2. Cerinţe specifice față de candidați:
• Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic;
• Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul civil, procedură civilă, cunostinţe temeinice ale legislaţia muncii;
• Experiență de lucru într-un post similar minim 1 an;
• Competenţe de elaborare, formatare şi prezentare a documentelor, abilităţi de utilizare a PC la nivel avansat - MsOffice (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) şi aplicaţii online;
• Posedarea limbilor: română, rusă – avansat, engleza – avantaj;
• Respectarea termenelor prestabilite, lucru eficient în condiţii de stres, flexibilitate, abilităţi de soluţionare rapidă a problemelor, de a efectua o varietate de sarcini, capacităţi de comunicare, responsabilitate, etică profesională, iniţiativă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
• Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, după caz, analiză şi sinteză, elaborarea documentelor, argumentare,
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00;
- Activitatea preponderent de birou;
- Salariu -15 000.00 lei.

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la un interviu. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.
Compania îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.

Please send your resumes to: mihaela75@mail.ru 


moldovajob.md