Compania „Panilino” SRL, este unul dintre liderii producători de produse de patiserie de pe piața din R. Moldova remarcați prin calitate și inovație. Experiența de aproape 17 ani ne-a permis să creăm cele mai rafinate și gustoase produse de cea mai înaltă calitate, iar acum ne extindem și pe piața din Uniunea Europeană.

Vino să faci parte din echipa Noastră! 

Director de producere
 

Departament: Producere
Locaţie: Chişinău
Rol: Dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea Procesului tehnologic în conformitate cu prevederile legislative și normative în vigoare.
 
Responsabilităţile principale:
- Coordonarea activităţii companiei la compartimentul dotării tehnice cu utilaj de producere;
- Elaborarea şi asigurarea implementării planului strategic de dezvoltare a companiei în domeniul asigurării cu utilaj tehnologic performant;
- Monitorizarea şi analiza tendinţelor mondiale, regionale, locale a dezvoltării tehnico-ştiinţifice în domeniul utilajului de producere, similar celui aflat în dotarea companiei;
- Asigurarea activităţii eficiente a subdiviziunilor de mentenanţă tehnică şi a personalului din cadrul companie;
- Propunerea soluţiilor tehnologice de industrializare a proceselor din cadrul companiei;
- Asigurarea mentenanţei curente, periodice a utilajului;
- Analiza cazurilor de defectare a utilajului, elucindînd motivele apariţiei, precum şi elaborarea planurilor de acţiuni în vederea minimizării cauzele şi condiţiilor ce influenţează aceste evenimente nedorite;
- Elaborarea, actualizarea şi asigurarea respectării tehnicii securităţii în cadrul folosirii utilajului  companiei;

- Organizarea întregului proces tehnologic
- Gestionarea resurselor umane în  secţiile de producere
- Monitorizarea  şi verificarea personalului din subordine
- Întocmirea dărilor de seamă specifice postului.

Studii, competenţe:
 - Studii superioare în domeniul ingineresc şi/sau tehnic;tehnologia alimentelor, inclusiv în domeniul standardelor seriei ISO.
- Experienţă de muncă peste 5 ani;
- Abilităţi dezvoltate de analiză;
- Deprinderi de planificare strategică şi operaţională în domeniul tehnic şi ingineresc;
- Deprinderi în organizarea sistemică a proceselor de lucru;
- Cunoaşterea echipamentelor de producere produse alimentare;
- Spirit de lucru în echipă;
- Deprinderi manageriale.

Calităţi personale:
- creativitate;
- comunicabil;
- spirit de iniţiativă;
- încredere în sine;
- capacitate sporită de muncă;
- orientare către rezultate.
 
Oferim:
- angajare permanentă;
- timp de muncă deplin;
- pachet social atractiv;
- salariu competitiv, se negociază în mod individual în urma interviului. 
 
Candidații interesați sunt rugați să expedieze CV-ul cu indicarea postului la adresa electronică: liliana.adam@panilino.md   sau să ne viziteze la adresa: or. Chișinău, str. Uzinelor 17/2.
Informații suplimentare la tel. 076700148  tel: 0(22) 479013

moldovajob.md