Î.S. ”Poșta Moldovei” specializată în recepționarea, prelucrarea, transportarea și distribuirea trimiterilor, una dintre cele mai mari organizații de acest gen din țară, anunță spre ocupare postul de:

Specialist Biroul Procese Judiciare și Petiții

Specialist  Biroul Procese Judiciare și Petiții

Responsabilități:
- Soluţionarea problemelor apărute în activitatea întreprinderii, din punct de vedere legal;
- Analiza şi aprobarea contractelor existente între întreprindere şi furnizori/clienţi şi adaptarea conform legislaţiei, precum şi intereselor întreprinderii;
- Soluţionarea problemelor ivite în legătura cu încălcarea dispoziţiilor contractelor încheiate între întreprindere și alte entități şi propunerea soluţiilor pentru buna desfăşurare a activităţii;
- Participarea la desfășurarea anchetelor de serviciu, analiza actelor de control și perfectarea ordinelor de sancționare;
- Perfectarea reclamațiilor, cererilor de chemare în judecată, apel, recurs, revizuire, reprezentarea intereselor întreprinderii în instanțele judecătorești, precum și alte instituții;
- reprezentarea intereselor întreprinderii in cadrul instanțelor de judecată și în raport cu alte instituții publice sau private;
- alte sarcini conexe exercitării atribuțiilor de funcție, etc.

Cerințe:
- Studii superioare în domeniul juridic;
- Capacitate de analiză şi gândire strategică;
- Nivel sporit de atenție si acuratețe;
- Abilităţi excelente de comunicare și de rezolvare eficientă a problemelor;
- Abilităţi de organizare şi planificare;
- Experiența relevantă pe un post similar;
- Profesionalism, spirit analitic şi de echipă, abilități de formulare a ideilor, inițiativă;
- Vorbitor al limbilor româna şi rusa – fluent, atât la nivel de comunicare, cît şi scriere; 
- Punctualitate şi corectitudine în vederea respectării exigențelor stabilite, inițiativă şi viziune strategică, capacități avansate de prezentare şi abilitați de comunicare a informației, atât verbal cât şi scris;
- Dorința de a studia și a se perfecționa.
 
Beneficii:
- program de lucru stabil;
- oportunitate de angajare pe termen lung;
- posibilitate de dezvoltare personală;
- pachet social;
- salariu de la 9000 lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md , indicând funcția pentru care candidați - Specialist, Biroul Procese Judiciare și Petiții.
 
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.


moldovajob.md