Companie de constructii angajeaza:

Director direcție construcție

Cerințe:
- Studii superioare în domeniul construcției,
- Experiența minim 5 ani în domeniu construcțiilor
- Cunoasterea procedurilor tehnologice de executare a lucrarilor de constructie si montaj;
- Cunoașterea metodelor și procedurilor de asigurare a calității, aplicabile la domeniul construcții
- Cunoașterea principiilor de bază privind contractele
- Persoana cu initiativa, atenta la detalii, cu spirit de echipa;
- Cunoaşterea limbilor: româna și rusa. Limba engleză la nivel mediu
- Abilitati înalte de comunicare, responsabilitate, corectitudine
- Cunoștințe de operare calculator
- Certificate de atestare - diriginte de șantier, responsabil tehnic (control tehnic)
- Permis de conducere, cat.B

Sarcini și obligațiuni:
- Administrarea și coordonarea activității Direcției construcții a societății
- Organizarea și monitorizarea procesului de construcție a obiectelor
- Organizarea controlului tehnic la obiecte
- Gestionarea etapelor de construcție a obiectelor
- Organizarea controlului asupra respectării legislației de protecție a mediului înconjurător
- Asigurarea obținerii de către întreprindere a licențelor, autorizațiilor din domeniu
- Perfectarea documentatiei tehnice pentru demararea lucrarilor de constructive
- Coordonarea documentatiei de proiect cu institutiile abilitate
- Efectuarea analizei de piata in domeniului constructiei
- Asigurarea îndeplinirii graficilor de construcție a obiectelor, recepției și dării în exploatare a obiectelor finisate
- Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă
- Elaborarea documentelor interne din domeniul construcției

Compania oferă:
- Angajare oficială (pachet social integral)
- Salariu motivant și plătit la timp
- Oportunități de dezvoltare profesională

Persoanele interesate pot expedia CV-ul (cu indicarea obligatorie a postului) la adresa: info@ipoteca.md 


moldovajob.md