B.C. "Energbank" S.A. angajează:

Ofițer Conformitate

Ofițer Conformitate, Direcţia Conformitate

 
Misiunea postului:
 • Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii;
 • Identificarea, evaluarea, monitorizarea și raportarea riscului de conformitate organului de conducere.

Principalele atribuții:

 • implementarea şi revizuirea actelor normative interne ale băncii;
 • evaluarea riscului de conformitate, testarea şi informarea personalului băncii asupra aspectelor de conformitate;
 • verificarea corespunderii noilor produse şi noilor proceduri cadrului de reglementare şi amendamentelor acestuia incluse în actele normative adoptate, ale căror prevederi vor deveni aplicabile ulterior;
 • elaborarea şi aplicarea metodologiilor de evaluare a riscului de conformitate, prin utilizarea unor indicatori de performanţă (se prezumă orice încălcare identificată şi/sau deficienţe, precum şi măsurile corective recomandate pentru a le înlătura);
 • monitorizarea şi testarea conformităţii pe baza unor testări relevante şi comunicarea rezultatelor potrivit liniilor de raportare ale băncii, în conformitate cu procedurile interne de administrare a riscurilor;
 • urmarea evidenţei publicaţiilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor legislative şi normative ale Republicii Moldova, care direct sau indirect reglementează activitatea bancară, şi înaintează propuneri conducerii Băncii privind modificarea cadrului normativ intern;
 • acordarea asistenţei metodice şi practice subdiviziunilor Băncii la elaborarea proiectelor actelor normative interne;
 • vizarea răspunsurilor la interpelările autorităţilor publice abilitate;
 • înfăptuirea acţiunilor necesare pentru efectuarea ridicării obiectelor şi documentelor din cadrul Băncii de către persoana care efectuează urmărirea penală în modul stabilit în Bancă.

Cerinţe față de candidați:

 • studii superioare în jurisprudență sau economie;
 • experiență în domeniul bancar de cel putin doi ani, de preferinta în domeniul conformităţii, control intern, jurist;
 • cunoaşterea fluentă a limbilor de stat, rusa, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională reprezintă un avantaj;
 • operare PC ( MS Office, Excel, Power Point, Internet) la nivel de utilizator;
 • nivel înalt de inteligenţă, responsabilitate şi exigenţă;
 • capacitatea de a lucra într-o echipă și de a învăța rapid informații noi.

Abilități:

 • capacităţi bune de analiză şi sistematizare a informaţiei;
 • abilităţi de comunicare, negociere, organizare;
 • spirit de creaţie, generator continuu de idei.

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul la sediul Băncii, pe adresa: str. Tighina 23/3, mun. Chişinău, Direcția Personal, sau prin e-mail: hr@office.energbank.com , cu indicarea poziţiei pentru care candidează.
 


moldovajob.md