Compania „Panilino” SRL, este unul dintre liderii producători de produse de patiserie de pe piața din R. Moldova remarcați prin calitate și inovație. Experiența de aproape 15 ani ne-a permis să creăm cele mai rafinate și gustoase produse de cea mai înaltă calitate, iar acum ne extindem și pe piața din Uniunea Europeană.

Vino să faci parte din echipa Noastră! Angajăm!

Operator in producere


Condițiile de muncă/ Условия работы:
- Regimul de muncă: 5 zile pe săptămînă a câte 8 ore/ Режим работы: 5 дней по 8 часов;
- Regim de munca in ture 2/2.
- Salariu atractiv/ Привлекательная зарплата;
 - Instruire în domeniu asigurată de Societate/ Обучение предоставляемое Компанией;
 
Studii şi experienţă/ Образования и опыт:
 - Doamne/Domni cu și fără experință/Люди с опытом и без опыта.
 -Capacitate de cooperare, disciplină/ Способность к сотрудничеству, дисциплина;;
 -Atingerea obiectivelor trasate, atitudine pozitivă, sociabilitate, organizare/ Достижение поставленых целей, позитивное отношение, сила убеждать, коммуникабельность, организованный.
 
Persoanele interesate sunt rugate de a:
- transmite CV-ul la adresa electronică: liliana.adam@panilino.md ;
- contactati-ne la nr. de telefon: (+373) 76700148/ (022) 479-013;
- ne vizita pe adresa: mun. Chişinău, str. Uzinelor, 17/2.
Заинтересованным лицам предлагается:
- отправить резюме на электронный адрес: liliana.adam@panilino.md ;
- свяжитесь с нами  по телефону: (+373) 76700148
- посетите нас: мун. Кишинев, ул. Завацкая, 17/2.
 
S.C. „Panilino” S.R.L. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”. Prin expedierea CV-ului la adresa electronică menţionată mai sus, candidatul îşi dă consimţământul
 
 S.C. „Panilino” S.R.L. обеспечивает обработку персональных данных в соответствии с положениями Закона №. 133 от 08.07.2011 «О защите персональных данных». Отправляя резюме на указанный выше электронный адрес, кандидат дает свое согласие на обработку персональных данных.
 


moldovajob.md