A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante:

Operator la telecomunicații

Context:

Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 este o instituţie publică, misiunea căreia este asigurarea preluării, înregistrării, prelucrării apelurilor de urgenţă şi transmiterea către serviciile specializate de urgenţă.

Responsabilități:
1. Recepţionarea, înregistrarea, localizarea apelurilor de urgență comunicate prin telefon, echipamentelor radio, dispozitivelor automate de alertă și alte mijloace;
2. Stabilirea circumstanţelor situaţiei de urgenţă;
3. Procesarea apelurilor de urgenţă şi transmiterea informaţiei către dispeceratele Serviciilor Situațiilor de Urgență (SSU), precum şi către autorităţile competente, în funcţie de natura evenimentelor;
4. Recepţionarea şi înregistrarea datelor şi informaţiilor privind evoluţia situaţiilor de urgenţă şi rezultatul intervenţiilor de la SSU;

Condiţiile pentru ocuparea funcţiei vacante:
1. Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
2. Studii medii de specialitate/superioare;
3. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse. Limba engleză, găgăuză, bulgară, ucraineană și alte limbi, va constitui un avantaj;   

2. Cunoştinţe:
1. Abilităţi bune de utilizare a calculatorului.
2. Abilități excelente de vorbire și comunicare (scris și vorbit);
4. Rezistență la stres.

3. Condiții de muncă:
1. Salariu atractiv;
2. Program de muncă în ture;
3. Angajare oficială;
4. Pregătire profesională și instruiri;

4. CV-ul și întrebările suplimentare pot fi expediate la adresa de e-mail: hr@112.md , menţionând postul pentru care se aplică (Operator la telecomunicații).
Informaţia despre data şi ora interviului va fi adusă la cunoştinţa individual fiecărui candidat admis la concurs.

moldovajob.md