Ofertă de loc de muncă pentru funcția de :

Inginer la apeduct și canalizare

Atribuțiile funcției:
- Verifică planul arhitectural al construcției și se asigură de viabilitatea proiectului
- Determină procedurile de construcție în concordanță cu proiectul lucrării și cu materialele folosite
- Stabilește pentru fiecare loc de muncă, condițiile tehnice și organizatorice
- Verifică lista materialelor ce vor fi utilizate în construcție și stabilește cantitățile necesare
- Îndrumă și coordonează echipele de muncitori și tehnicieni aflați în subordinea sa
- Răspunde de executarea conform graficelor a proiectelor de construcții
- Respectă normele de protecția muncii , colaborează cu alți specialist din alte sectoare pentru realizarea diferitor faze și etape ale proiectului și finalizarea construcțiilor
- Estimează costurile lucrărilor, anexele tehnice la contract, rapoarte tehnice de execuție în colaborare cu arhitectul.

Cerințe:
- experiență într-un post similar
- gestionarea obiectelor
- studii superioare 
- certificat de atestare tehnico - profesională (diriginte de șantier licențiat în instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare)
- cunoasterea limbilor rusă și româna
 
Compania oferă:
- angajare oficialî în cîmpul muncii
- pachet social integral
- salariu de la 10 000 lei
 
Tel de contact 068933522 sau adresa de e-mail foremcons@mail.ru


moldovajob.md