„AMERICAN MEDICAL CENTER” ÎN MOLDOVA ANGAJEAZĂ ASISTENTĂ MEDICALĂ/ASISTENT MEDICAL

Cerințe față de candidat:
- studii medicale medii;
- cunoașterea limbilor română și rusă;
- experiență de cel puțin 5 ani;
- lipsa deprinderilor dăunătoare;
- responsabilitate, disciplină și onestitate;
- abilitate și dorință de a lucra în echipă, capacitatea de a îndeplini exact, prompt și corect sarcinile primite;
- existența recomandărilor de la locurile de muncă anterioare este o condiție obligatorie.

Compania garantează salariu motivant, condiții de muncă confortabile, un colectiv binevoitor și pachet social.

Expediați CV-ul însoțit de o fotografie la adresa electronică: andrei.mac@aquarelle.md  cu specificarea „Asistentă medicală/Asistent medical” și cu indicarea unui număr de telefon de contact.

Doar candidații care corespund tuturor cerințelor vor fi invitați la interviu.

Informații la telefon nu se oferă.


moldovajob.md