Angajăm.

Femeie de serviciu / Lucrator auxiliar (Cricova)

Program de lucru: de la 8:00 - 17:00, miercuri și duminică zile de odihnă.

Cerințe principale:
- capacitatea de a face și a menține curățenia, onestitate, conștiinciozitate.

Condiții de lucru:
- angajare oficială în cîmpul muncii și pachet social;
- salariul plătit integral și la timp;
- concediul anual plătit;
- oferirea uniformei și a tuturor instrumentelor de lucru necesare.

Pentru mai multe detalii la telefon: 079702099


moldovajob.md