Angajăm:

Operator suport tehnic

Scopul general al postului: Administrarea şi monitorizarea serviciilor de shared hosting, backup, VPS, Dedicated servers, colocation, antispam, DNS, numelor de sub-domeniu în cadrul domeniului de nivel superior .md și a altor nume de domenii pentru care Întreprinderea are dreptul de înregistrare în cadrul sistemului PBAS. Menținerea permanentă în stare funcțională sistemul de aplicații și baze de date a serviciului de Web Hosting.

Responsabilităţi:

 • Menținerea permanentă în stare funcțională a sistemelor informaționale din cadrul Centrului de Date;
 • Corectitudinea și funcționarea DNS-urilor și a sistemului de billing (PBAS) din cadrul serviciului de Web Hosting;
 • Utilizarea cu responsabilitate a echipamentelor din dotare, fără abuzuri;
 • Realizarea calitativă și la termen a obiectivelor stabilite pentru domeniul gestionat;
 • Neîndeplinirea adecvată a atribuţiilor de serviciu, precum şi a sarcinilor şi atribuţiilor puse în sarcina Secţiei;
 • Monitorizarea, menținerea, înnoirea și instalarea licențelor pentru softul utilizat în prestarea serviciului de web hosting și a serviciilor aferente acestuia (Parallels Plesk Control Panel, SpamExpert, Parallels Business Automation, Parallels Virtuozzo Container, WHMCS etc.)
 • Examinarea inadecvată a petițiilor;
 • Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul intern al Întreprinderii și Descrierea ocupației (funcției).
 • Este responsabil de realizarea la standarde de calitate şi la termen a obiectivelor stabilite pentru secția Web Hosting;
 • Respectarea normelor de securitate a muncii, precum și cele de P.S.I., protecția muncii și a mediului;
 • Respectarea normelor interne stipulate în regulamentul intern si a procedurilor legate de postul sau, Contractul Colectiv de Muncă, Contract Individual de Muncă, Descrierea ocupației (funcției), precum și confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact și care sunt esențiale pentru organizație.
 • Asigurarea calității proceselor şi securității informaţiei
 • În caz de divulgarea de informaţii  persoanelor neautorizate despre utilizatori (ce conţin date cu caracter personal), clienţi, IP adrese, e-mail-uri şi alte date păstrate în formă electronică sau pe suport de hârtie, folosite în procesul activităţii, prevăzute în Regulamentul privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.

CERINȚE FAȚĂ DE PERSOANĂ:

 Nivel de studii/Specializări:

 • Nivelul de studii
  • Studii superioare în domeniul tehnic.
 • Calificări/Specializări/Instruiri minime necesare
 • Programare, Baze de date, Analiza sistemelor, Internet;
 • Să posede cunoștințe în ceea ce privește legislația din domeniul Securității Informației în vigoare și actele normative de care se conduce Întreprinderea.

Experiență profesională:

 • în muncă – nu mai puțin de 1-2 ani în domeniul IT;
 • în specialitate – cel puțin 1 ani în domeniul ce ține administrarea Sistemelor de operare Linux - servicii de DNS, MAIL, BD(MySQL),Apache, PHP, Firewall.

Cunoștințe:

 • sistemul de operare Linux;
 • cunoașterea protocoalelor DHCP, DHCPv6, a serviciilor DNS, FTP, HTTP, IMAP, BGP, SMTP, SSH, TLS/SSL etc.;
 • principii şi metode de organizare a reţelelor informaţionale;
 • principiul de organizare și funcţionare a sistemului de nume – DNS;
 • sisteme de securitate baze de date și DNS.

Să cunoască minimum o limbă străină de circulație internațională.

Abilități:

Planificare, elaborare a documentelor, analiză, coordonare, raportare, abilități de conducere, capacitate de a prelucra și interpreta informațiile și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate către superiori pentru luarea deciziilor ulterioare.

Atitudini/ comportamente:

Corectitudine, seriozitate, justețe, confidențialitate, receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, disciplină, imparțialitate, delicatețe în relațiile cu oamenii, spirit de observație, sensibilitate, dinamicitate, perseverență, fermitate, încredere în sine, comunicabilitate, spirit practic, atitudine realistă față de conducere.

Beneficii:

 • Salariu competitiv;
 • Pachet social;
 • Orar: luni-vineri, 8.30-17.00.

Contact: CV-ul va fi expediat la adresa: office@molddata.md, cu indicarea funcției vizate. Doar persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu. Tel: 022 78 27 36.


moldovajob.md