Banca Comercială din Republica Moldova  angajează:

Metodolog

Misiune post: Asigură gestionarea riscului de conformitate și cel reglementativ

Responsabilități:
• examinarea cu avizarea proiectelor reglementărilor interne ale Băncii, expertizarea acestora în scopul asigurării conformităţii lor cu cadrul legal în vigoare şi cu alte reglementări interne ale Băncii, care au tangenţă cu documentele elaborate;
• gestionarea, elaborarea şi/sau coordonarea reglementărilor interne de ordin general care ţin, în special, de conformitate - guvernanţa corporativă a Băncii, conduita şi etica corporativă, antifraudă, soluțioare de reclamații, ş.a.;
• elaborarea şi gestionarea îndeplinirii Planului privind actualizarea documentelor normative interne ale Băncii;
• monitorizarea impactului oricăror schimbări ale cadrului legal şi de reglementare asupra activităţilor Băncii şi notificarea persoanelor responsabile despre necesitatea modificării/actualizării reglementărilor interne ale Băncii în conformitate cu modificările operate în legislaţia RM, cerinţele BNM și CNPF, ale Ministerului Finanţelor și ale SFS și ale altor organe abilitate;
• monitorizarea reglementărilor legislative publicate în Monitorul Oficial, și avizarea subdiviziunilor Băncii asupra impactului acestora;
• asistență în implementarea programului de conformitate al Băncii.

Cerințe față de candidați
• Studii superioare, preferabil în domeniul economic și/sau dreot;
• Experiență pe un post similar;
• Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
• Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

Profilul candidatului
• Capacitate de analiză;
• Persoana pro activă;
• Orientare spre rezultate;
• Abilități de gestionare eficientă a timpului
• Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: info@ecb.md, hr@ecb.md  tel. 022500-103, 022500 - 203


moldovajob.md