Banca Comercială „Mobiasbancă – Groupe Societe Generale” S.A. anunţă concurs pentru postul de:

Consilier evaluator

Responsabilităţi principale:
• Verifică şi avizează rapoartele de evaluare elaborate de firmele abilitate
• Evaluează şi întocmeşte actele de examinare și verificare/monitorizare privind bunurile mobile propuse drept garanții.
• Monitorizează, analizează și verifica activitatea societăților de evaluare, care colaborează cu banca.
• Verifica integritatea şi calitatea bunurilor gajate, în cadrul acțiunilor de control.
• Participă la acțiunile de comercializare a bunurilor aduse în garanţie şi transmise în posesia Băncii pentru valorificare, ca urmare a neonorării de către debitor a angajamentelor de credit, în scopul stingerii datoriilor.

Cerinţe:
• Experienţa de activitate în sistemul financiar-bancar minim 1 an
• Studii superioare profil economic/evaluarea imobilului
• Cunoaşterea fluentă a limbilor: română, engleză şi rusă;
• Cunoştinţe de baza de aplicare a MS Office (Word, Power Point).

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332


moldovajob.md