Întreprinderea cu capital străin Danube Logistics S.R.L. - Operatorul și proprietarul Portului International Liber Giurgiulești  (www.gifp.md) anunță poziția vacantă de:

Inginer-constructor

IMPORTANT

Locul de muncă constituie - Portul International Liber Giurgiulești, situat în s. Giurgiulești, r-nul Cahul. Compania asigură cazare și transport tur-retur.

Scopul general al funcției:

Inginerul-constructor este responsabil de organizarea și gestionarea proiectelor de construcții din Port. Urmărește și asigură execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calității și respectării termenelor de execuție. Asigură desfășurarea activităților de construcții în condiții de maximă siguranță cu respectarea prevederilor de protecție a muncii și securității industriale. Întocmește rapoarte de activitate.

Cerințe:
- Studii superioare tehnice inginerești în domeniul construcții;
- Să dețină certificate de atestare tehnico-profesională în domeniu;
- Experiență relevantă de muncă în domeniu;
- Abilități organizaționale, seriozitate/responsabilitate și de comunicare înalte;
- Cunoștințe de limba română și rusă;
- Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel).

Atribuții și sarcini de bază ale funcției:
- Organizează lucrări pe șantier;
- Verifică planurile de execuție și propune soluții constructive pentru rezolvarea neconformităților identificate și tehnologii;
- Studiază detaliile de proiectare și documentația tehnică necesară pentru lucrările de construcție;
- Urmărește execuția lucrărilor pe șantier din punct de vedere al cantității, calitatii, și respectării termenelor de execuție;
- Întocmește cartea construcției;
- Întocmește și/sau verifică atașamentele, situațiile de lucrări, rapoartele de lucru, procesele verbale și oricare altă documentație cu caracter tehnic;
- Urmărește ca aprovizionarea cu materialele comandate să se facă la timp și verifică existența documentelor de calitate;
- Însușește și urmărește aplicarea legislației, procedurilor și instrucțiunilor tehnice de lucru.

Persoanele interesate pot transmite CV-l la adresa poștală: hr@danlog.md  Informații suplimentare puteți obține la: +(373) 78884030

Prin expedierea CV-ului și a altor documente la adresa poștală susmenționată candidatul consimte implicit la recepționarea și prelucrarea datelor personale conținute în CV și în celelalte documente exclusiv în scopul analizării calificării candidatului pentru postul vacant, precum și la păstrarea unor asemenea date în dosarele noastre pentru ocazii de angajare viitoare.
Candidatul își poate revoca consimțământul în orice moment prin expedierea unei notificări la adresa de e-mail menționată mai sus. Vă rugăm să nu includeți categorii speciale de date personale, a căror prelucrare ar necesita, în conformitate cu legislația în vigoare consimțământul scris al subiectului acestora.


moldovajob.md