BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.
anunţă concurs pentru postul vacant de:

Arhivar (contract prestari servicii) Sectia Arhiva Fizica si Electronica

Principalele responsabilităţi:
• Primirea documentelor de la entitățile emitente în arhivă;
• Aranjarea sistemică documentelor de la entitățile emitente în arhivă/rafturi;
• Supravegherea integrităţii documentelor, respectarea condiţiilor necesare pentru păstrarea optimă a documentelor în încăperea arhivei;
• Recompletarea dosarelor de credit cu documentele transmise ulterior de către entitățile creatoare;
• Eliberarea către subdiviziunile structurale ale Băncii a documentelor și/sau a copiilor de pe documente din dosarele ce fac obiectul Fondului Arhivistic al Băncii;
• Ţinerea evidenţei eliberării/restituirii dosarelor din/în depozitele arhivei;
• Supravegherea respectării procedurilor şi modalităţilor de arhivare fizică și electronică şi transmitere către arhivă a documentelor, de către entităţile creatoare (subdiviziunile structurale ale Băncii).

Cerinţe față de candidați:
• Studii medii de specialitate.
• Cunoaşterea limbilor: romană, rusă.
• Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office, Excel.

Aplică CV-ul la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md  
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332


moldovajob.md