În legătură cu darea în exploatare a noului utilaj tehnologic fabrica de ouă „Acustic Tehnologie” SRL anunță poziția vacantă de:

Electrician

Locația postului și cerințe față de candidați:
- teritoriul întreprinderii (satul Floreni);
- studii cel puțin medii de specialitate;
- experiența anterioară de cel puțin 2 ani;
- gradul cel puțin III de autorizare în domeniul securității electrice;
- conștiinciozitate, responsabilitate, abilități de lucru în echipă.

Responsabilitățile postului:
- asigurarea exploatării corecte a echipamentelor electrice;
- menținerea în stare funcțională, întreținerea tehnică, efectuarea la timp a lucrărilor de reparație, asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor și echipamentelor electrice deservite;
- instalarea, ajustarea și testarea instalațiilor și echipamentelor electrice, cablurilor electrice și altor elemente ale rețelelor electrice;
- completarea documentației necesare;
- montarea articolelor pentru instalații electrice (prize electrice, întrerupătoare), montarea cablurilor electrice;
- identificarea cauzelor unor eventuale defecțiuni și accidente apărute în procesul exploatării instalațiilor și echipamentelor electrice, luarea măsurilor în vederea prevenirii și înlăturării acestora.

Condiții de muncă și remunerare:
- program de lucru full time (de luni pînă vineri);
- angajare oficială în conformitate cu prevederile Codului muncii al RM;
- salariul stabil și plătit la timp (mărimea căruia va fi discutată în cadrul interviului) + premii.


moldovajob.md