Angajăm:

Contabil sef

CERINTE FATA DE CANDIDAT:

 • Studii superioare financiar-contabile.
 • Experienţa anterioară pe un post similar de minim 3 ani,
 • Cunoştinţe solide de contabilitate şi legislaţie fiscală locală
 • Iniţiativă, capacitatea de a oferi soluţii ad-hoc;
 • Foarte bune cunoştinte MS Office si sisteme informatice

Descrierea jobului

 • Responsabilitatea directă pentru contabilitate, finanțe, prognoză, planificare strategică, costuri de muncă, juridice, gestionarea proprietății, analiza tranzacțiilor și negocierilor, relația cu autoritatile și partenerii comerciali.
 • Supervizeaza si supravegheaza toate activitatile contabile si economice
 • Elaboreaza si asigura implementarea politicilor si strategiilor economice
 • Elaboreaza studii si analize cu privire la profitabilitatea activitatilor, eficienta utilizarii capitalului de lucru, a structurii cheltuielilor materiale si a altor indicatori economico-financiari
 • Elaboreaza studiul de evolutie si prognoza situatiei financiare;
 • Menține controlul zilnic al supravegherii fluxului de trezorerie atât pentru plăți, cât și pentru creanțe;
 • Menține controlul asupra prognozării fluxului de numerar;
 • Asigura integritatea înregistrărilor inventarului din perspectiva evaluării financiare si menține controlul asupra înregistrării valorii activelor fixe și a deprecierii;
 • Organizeaza analiza lunara a necesarului de lichiditati si dispune masuri in vederea accelerarii vitezei de rotatie a activelor circulante;
 • Asigura intocmirea lucrarilor de inchidere lunara a bugetelor de venituri si cheltuieli si calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale;
 • Umareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil extern si asigura respectarea acesteia

moldovajob.md