Compania „Paymaster” SRL  își mărește echipa de Reprezentanți Regionali. Dacă ești o persoană comunicabila, energica, cu aptitudine de convingere si lucru in grup, nu rata șansa.

Ofiter AML Part Time

Responsabilități de bază:

 • Cunoașterea legislației în vigoare privind prevenirea și spălarea banilor
 • identificarea și evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea companie;
 • aplicarea cerințelor de precauție privind clienții, inclusiv a măsurilor de precauție simplificată și sporită;
 • păstrarea datelor aferente operațiunilor și clienților;
 • raportarea activităților și tranzacțiilor suspecte privind spălarea banilor și finanțarea terorismului;
 • organizarea sistemului de control intern privind conformarea și eficiența aplicării măsurilor interne privind spălarea banilor și finanțarea terorismului.
 • Organizarea sistemului de control privind conformarea regulamentelor la cerințele legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Va efectua:

 • analiza activității Prestatorului (produsele și serviciile oferite, operațiunile efectuate direct și prin intermediul agenților de plată, conturile de plăți deschise, tranzacțiile efectuate de clienți, etc.) și va identifica în baza analizei efectuate domeniile de activitate, al Prestatorului, vulnerabile riscului spălării banilor şi finanțării terorismului
 • identificarea și remedierea deficiențelor identificate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,
 • raportarea tranzacțiilor suspecte către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • elaborarea Procedurilor interne ale Prestatorului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
 • controlul aplicării Procedurilor interne ale Prestatorului privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
 • actualizarea sau modificarea actelor normative în corespundere cu modificările legislative privind spălarea banilor și finanțarea terorismului și va aduce la cunoștință personalului responsabil informația necesară exercitării obligațiunilor de serviciu.
 • consultaţii angajaţilor Prestatorului în problemele ce apar în timpul realizării Procedurilor interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv în ce priveşte identificarea şi examinarea clienţilor prestatorului şi evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului;
 • raportarea autorităţii competente pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a informaţiei în conformitate cu legislaţia;
 • instruirea angajaţilor Prestatorului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • colaborarea cu serviciul de audit în vederea verificării conformării activităţii prestatorului la legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;

Calităţi personale:
- Disciplină;
- Responsabilitate;
- Sinceritate;
- Fără deprinderi nocive.

- Experienta in domeniul  constituie un avantaj.
 
Compania ofera:
• Angajare oficiala în cîmpul muncii.
• Salariu atractiv in urma discutie a interviului propriu zis
• Pachet social complet.
• Oportunitatea dezvoltarii într-un mediu de profesioniști, colectiv unit si productiv.
 
Zile lucratoare: Luni –Vineri 9:00-18:00 sau part time.
Postul de munca este situat pe str.Aleea Garii nr.42
 
Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa: hr@paymaster.md   , cu specificarea postului dorit in tema scrisorii.

moldovajob.md