BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A.
anunţă concurs pentru postul vacant de:

Analist senior Secţia Recuperare Credite Neperformante, Departamentul Risc Management

Beneficii pe care le oferim:

 • Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
 • Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
 • Oficiul exact în centrul Chișinăului;
 • Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
 • Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
 • Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
 • Salariu fix + alte avantaje financiare;
 • Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30).

Responsabilități:

 • Examinează starea financiară a Debitorului și riscurile aferente la etapa intrării dosarului în gestiunea DRCN.
 • Asigură controlul asupra procesului de transfer a dosarului de la etapa soft la etapa hard recovery, efectuează preluarea fizică a dosarului, conform regulilor stabilite in DNI în vigoare.
 • Efectuarea operațiunilor zilnice de achitare la creditele neperformante, cu înregistrarea acestora conform regulilor stabilite in DNI în vigoare.
 • Cooperare activă cu executorii judecătorești/administratorii insolvabilității/debitorii/debitorii ipotecari/fidejusori/terțe persoane în vederea repartizării sumelor recepționate la achitarea creditelor neperformante.
 • Urmăreşte lunar execuţia planului anual de recuperare a creanţelor pentru clienţii din gestiune, atît la nivel individual, cît și la nivel de echipă;
 • Perfectează diferite analize cu privire la evoluția portofoliului de credite neperformante, cu raportarea corespunzătoare în formatul și termenii stabiliți, sau la solicitare.
 • Asigură secretariatul comitetului, cu perfectarea proceselor-verbale a ședințelor și informarea șefului nemijlocit despre neexecutarea deciziilor.
 • Fundamentează şi propune pentru aprobare casarea din fondul de risc a creanţelor neperformante bilanţiere, conform regulilor stabilite in DNI în vigoare. 
 • Outsourcing: monitorizează activitatea companii de colectare a creanțelor, cu raportarea eficienței acestora.

Cerinţe:

 • Experienţă de muncă în sistemul bancar de minim 2 ai (preferabil tangență cu procesul de creditare);
 • Experienţă de lucru Excel, rapoarte și prezentări Power Point;
 • Cunoaşterea legislaţiei RM şi a actelor normative ale BNM în materia recuperării creanțelor;
 • Cunoașterea standardelor evidenței contabile RM în bănci şi a tehnicilor de recuperare;
 • Informatice: Word, Excel, Power Point;
 • Cunoaşterea limbii română, rusă, engleza (va constitui un avantaj).

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md 
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337


moldovajob.md