Compania Bojo-Vin SRL, producaroare de bauturi spirtiase tari, vinuri spumoase si baururi slabalcoolice gazate, anunta concurs pentru ocuparea postului vacant de:

Tehnolog, sef producere bauturi spirtoase

Scopul general al postului:
Coordonarea si organizarea procesului de productie in vederea realizarii planului de productie stabilit si a obiectivelor calitatii.

Relatiile Ierarhice:
- se subordoneaza: Directorului general;
- in subordine: Maistru si operatorii de cupaj; 
- colaboreaza: Laboratorul de incercari, Sectia de imbuteliere, Sectia mecanico-energetica, Sectia vanzari si marketing, Contabilitatea;

Cerinte:
1. Studii superioare in domeniu;
2. Experienta nu mai putin de 5 ani;
3. Calitati organizatorice;
4. Motivare pentru rezultat.

Atributii de functie:
1. Supravegheaza respectarea calitatii pe intreg procesul de tehnologic si propune masuri de imbunatatire a calitatii ori de cate ori este necesar;
2. Organizeaza fluxul de productie si programarea cantitatilor de materii prime in functie de capacitatea optima de prelucrare, a spatiilor de depozitare si a cererii si ofertei;
3. Fundamenteaza necesarul de aprovizionat in functie de programele de productie, de solicitarile sectoarelor de productive si a compartimentelor functionale;
4. Organizeaza si monitorizeaza comisia de degustatii a productiei gata inainte de imbutelire in scopul stabilirii corespunderii tuturor cerintelr tehnologice;
5. Monitorizeaza zilnic starea de curatenie a utilajelor si comunica maistrului eventualele nereguli pentru a lua masuri de remediere atunci cand este cazul;
6. Stabileste necesarul zilnic de materii prime, materiale si urmareste aprovizionarea sectiei cu acestea;
7. Solicita fise tehnice si de calitate/provenienta a materiilor prime de la furnizori;
8. Verifica corelatia dintre planul zilnic si productia realizata, iar in cazul in care apar abateri il informeaza pe superiorul ierarhic;
9.Intocmeste sau perfomeaza procedurile / retetele si instructiunile de fabricatie pentru fiecare tip de produs si raspunde de actualizarea lor in conformitate cu modificarea parametrilor de calitate a materiei prime.
10. Supravegheaza zilnic consumul de materii prime si incadrarea in consumul specific normat.
11. Întocmeste lunar necesarul de materii prime si materiale auxiliare, conform planului de productie;
12. Verifica intocmirea pontajului lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane si Contabilitate; 
13. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

Conditii:
1. Grafic de lucru de la 8-17, luni-vineri;
2. Salariul se stabileste la convorbire, in dependenta de experienta si competenta Dvs.

Persoanele interesate , expediati CV -ul Dvs, doar personele care corespund cerintelor vor fi contactate.


moldovajob.md