FLORMIN-COM SRL angajează:

Diriginte de șantier

Cerinţele:

- Experienţă de muncă în funcţia de Diriginte de şantier de la 5 ani
- Experienţă în lucrul cu construcţiile metalice şi din beton armat
- Studii superioare tehnice
- Cunoaşterea limbilor română şi rusă
- Cunoaşterea normelor şi cerinţelor existente
- Pricepere în documentaţie de proiect şi deviz
- Abilităţi de organizare şi conducere cu echipa de muncitori
- Gîndire analitică, responsabilitate
- Certificatul de atestare în calitate de Diriginte de şantier
- Abilităţi organizatorice

Obligațiunile:

- Organizarea şi conducerea proceselor de construcţie
- Asigurarea executării calitative şi la timp a lucrărilor de construcţie
- Elaborarea obiectivelor de producţie zilnice
- Planificarea achiziţiilor de materiale de construcţii şi necesităţilor în mecanisme
- Întocmirea actelor de executie a lucrarilor
- Întocmirea borderourilor de trecere la pierderi
- Lucrul cu documentele tehnice, de proiect şi deviz
- Participă la recepția lucrărilor și semnează actele de recepție
- Impune respectarea tehnologiilor de execuție și aplicare corectă ale acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut de documentația tehnică
- Colaborare continuă cu colegii de serviciu
- Asigurarea disciplinei de muncă în echipă
- Respectarea normelor de securitate la locul de munca şi ocrotirii sănătăţii

Condiţiile de munca:

- Pachetul social
- Convorbiri telefonice gratuite
- Salariu motivant stabilit în urma convorbirii
- Oportunități de dezvoltare profesională și avansare în carieră.
- Un mediu de lucru activ.


moldovajob.md