IMC Group, Holding care activeaza cu success pe piata Republicii Moldova in domeniile Retail , B2B, Comert si Distributie internationala, Constructii si altele, anunta concurs pentru pozitia vacanta:

Office Manager / Asistent al Directorului General

 Cerinte:
- Studii superioare de drept;
- Persoană cu aspect exterior plăcut, amabilă şi prezentabilă;
- Cunoaşterea avansată a limbilor: română, rusă, engleză. Cunoasterea limbei italiană constituie  un avantaj
- Abilităţi şi aptitudini: punctualitate, flexibilitate, lucrează cu plăcere în condiţii şi mediu de lucru dinamic;    persoană deschisă, discretă şi cu tact; identificare puternică cu obiectivele organizaţiei; capacitate de cooperare şi comunicare; bune abilităţi de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; capacitate de multi – tasking;
- Aptitudini deosebite de comunicare interpersonala
- Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet
- Cunoştinţe de management, secretariat, psihologie;
- Cunoştinţe privind tehnici de negociere;
- Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
- Experienţă de minimum 2 ani în calitate de secretar/asistent administrativ;

Responsabilităţi:
- Sarcini administrative și de organizare, relaționare cu departamentele organizaţiei;
- Atribuții de secretariat (redistribuire şi efectuare apeluri, faxuri, corespondență, emailuri), menținerea evidenței documentelor interne și arhivarea electronică a acestora;
-  Redactarea, expedierea corespondenței oficiale;
-  Înregistrarea scrisorilor, certificatelor, documentaţiei de intrare-ieşire;
-  Întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor;
- Traducerea diferitelor documente și contracte, elaborarea de rapoarte specifice și gestionarea bazelor de date și a arhivelor;
- Emiterea ordinelor administrative şi evidenţa lor
- Înregistrarea şi ducerea evidenţei contractelor
- Organizarea spațiului de lucru, asigurarea oficiului cu birotică, controlul curățeniei în oficiu;
- Operare echipamente de birou (imprimante, PC, copiator etc), internet, email etc.
- Menținerea legăturii între companie și companiile ce oferă servicii companiei.
- Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a activității organizaţiei.
 
Ce ofera compania:

- Experiență de lucru într-o companie modernă;
- Siguranța si posibilități de dezvoltare profesionala;
- Mediu plăcut de lucru, oficiu modern și confortabil;
- Salariu competitiv si  motivant (salariul inițial pentru perioada de proba de la 7.000 MDL).
 - Salariul se achita la timp, cu creștere în baza de eficacitatea muncii;
- Graficul de munca 9:00 - 18:00, Luni-Vineri
- Compensarea convorbirilor telefonice

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa electronică: hr-director.imcgroup@mail.ru , indicînd poziţia pentru care aplică.

Doar persoanele ce vor corespunde cerinţelor vor fi contactate.

 


moldovajob.md