Mobiasbanca – OTP Group S.A.
anunţă concurs pentru postul de:

Analist Directia Monitorizare Risk de Credit Departamentul Risc Management

Beneficiile pe care le oferim:

 • Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcţionale al sistemului informațional al băncii;
 • Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
 • Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
 • Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
 • Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
 • Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
 • Salariu fix + alte avantaje financiare;
 • Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).

Responsabilităţi principale:

 • Identificarea si cuantificarea într-o maniera independenta a riscurilor de natura macroeconomica, microeconomica si sectoriala precum si minimizarea efectelor acestora asupra performantei Băncii.
 • Participa la analiza cantitativa si calitativa a portofoliului de credit (analiza concentrării pe domenii/sectoare, monitorizarea clienților clasificați „sensibil”, analiza Costului Net al Riscului pe baza a diferite scenarii de criza;
 • Monitorizarea indicatorilor prestabiliti de identificare timpurie a semnalelor ce indica asupra  inrautatirii  riscului de credit.
 • Propune si implementează acţiuni necesare in vederea controlulului si diminuării riscului de credit;
 • Participă la perfectarea rapoartelor pentru Comitetele de Administrare a Riscului de Credit;
 • Emiterea estimărilor lunare/trimestriale privind volumul necesar de provizioane pentru acoperirea riscului de credit (conform standardelor locale si ale grupului) corespunzător calităţii portofoliului de credit ale Băncii;
 • Propune modificări sau participa la emiterea DNI aferente controlului si monitorizării riscului de credit;
 • Participa la misiuni de control ce tine de activitatea de creditare, identifica neregulile (informand superiorii), propune si asigura urmarirea masurilor de reducere a riscurilor.

Cerinţe:

 • Studii superioare cu profil financiar – bancar, economic sau statistic;
 • Cunoştinţe avansate în Microsoft Office, în special MO Excel şi Access;
 • Cunoştinţe medii în SQL/SAS;
 • Experiența în domeniul financiar-bancar, cu orientare spre analiză şi raportări, va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii române și engleze.

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md 
Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 332


moldovajob.md