BC "COMERTBANK" S.A. anunta concurs pentru suplinirea postului vacant de:

Şef Secţia planificare şi analiză, Departamentul analiză financiară și raportări

Obiectivul postului:
Titularul postului are rolul de a asigura realizarea şi creşterea eficienţei activităţii Băncii în baza efectuării unei analize şi a unei prognoze efective.

Cerințe față de candidat

  • Studii superioare economice;
  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul financiar – bancar;
  • Cunoștințe în domeniul SIRF;
  • Cunoașterea cadrului legislativ european CRD IV/CRR;
  • Cunoaşterea limbii de stat, a limbii ruse şi a limbii engleze.
  • Operare avansată calculator – pachetul Microsoft Office;
  • Experienta minimă în specialitate - 3 ani, din care: în instituții bancare - 2 ani , experienta manageriala -1 ani
  • Gândire analitică şi de sinteză.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV prin e-mail: secretary@comertbank.md   
Informaţii suplimentare la numarul de telefon 022 839-783,  022 839- 749.


moldovajob.md