Angajăm:

Angajat al serviciul de securitate / Cотрудник службы безопасности

Echilibrat, punctual, responsabil- acestea sunt calitatile de baza care trebuie sa le întrunească persoana în căutarea căreea suntem. Pentru a suplini funcția dată avem nevoie de un angajat atent, ambițios și dinamic.

Cerințe:
1. Cunoașterea limbilor română și rusă
2. Lipsa antecedentelor penale
3. Stare fizică bună
4. Experiența în acest domeniu constituie un avantaj
Sunt binevenite candidaturile pensionarilor militari.

Responsabilități:
1. Efectuează controlul vizual al încăperilor prin intermediul camerelor de supraveghere
2. Controlează și înregisrează în registru timpul de venire și plecare a angajaților.
3. Ține registru de evidență a vizitatorilor oficiului
4. Efectuează periodic controlul stării de functionare a dispozitivelor de semnalizare
5. Paza obiectivelor, proprietății și a bunurilor materiale din oficiu

Condiții de muncă:

  • Loc de muncă amenajat în oficiu situat
  • Orarul de muncă flexibil– de la 7:30 - 20:00 (2 zile peste 2)
  • Salariu – de la 4500 lei
  • Dezvoltare profesională continuă
  • Pachet corporativ nelimitat de telefonie mobilă
  • Pachet social deplin
  • Colectiv prietenos și conducători adecvați


E-mail: hr@xiaomistore.md 
Telefon: 078800724
Chișinău, șos.Muncești 41(prin apropiere de Gara Feroviară).

Уравновешенный, спокойный, пунктуальный , ответственный – вот главные качества сотрудника, которого мы ищем. Работа требует внимательности, целеустремленности и активности.

Требования:
1. Знание русского и румынского языков
2. Отсутствие судимостей
3. Хорошее физическое состояние
4. Опыт работы в данной области будет преимуществом
Приветствуются кандидатуры бывших военнослужащих

Обязанности:
1. Осуществляет визуальный контроль за помещениями через камеры слежения
2. Контролирует и отмечает в журнале время прихода и ухода сотрудников с работы.
3. Ведение журнала учета посетителей офиса
4. Осуществляет периодический контроль исправности сигнализационных приспособлений
5. Охрана объекта, имущества и материальных ценностей, находящихся в пределах офиса

Условия работы:
• Обустроенное рабочее место в офисе
• График работы плавающий: с 7:30 - 20:00 (2 дня через 2 дня)
• Оплата – от 4500 лей
• Корпоративный пакет мобильной связи
• Полный соц.пакет
• Доброжелательный коллектив и адекватные руководители

E-mail: hr@xiaomistore.md 
Телефон: 078800724
Кишинев, шос. Мунчешть, 41 (недалеко от ЖД вокзала)


moldovajob.md