Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă concurs pentru postul de:

Junior Auditor, Departamentul Audit

Beneficiile pe care le oferim:
• Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente funcționale al sistemului informațional al băncii;
• Vrem să îți extinzi cunoștințele, așa că vei avea o varietate de cursuri la care poți participa și avansa în carieră;
• Avem la dispoziție un portal Intranet, unde poți găsi informații de specialitate;
• Dacă faci sport, avem o sală de sport excelentă;
• Din moment ce prețuim sănătatea, vei dispune de asigurare medicală suplimentară;
• Pentru că promovăm stilul sănătos de viață vei beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
• Salariu fix + alte avantaje financiare;
• Program de muncă stabil (Luni - Vineri, 08:30-17:30).

Responsabilităţi de bază:
• Participă, sub supravegherea Auditorului Senior şi/sau Şefului Departamentului Audit, la efectuarea controalelor de audit independente a activităţii subdiviziunilor structurale ale Băncii;
• Acumulează, generalizează şi sistematizează informaţiile primare obţinute în cadrul controalelor efectuate;
• Efectuează controlul respectării tuturor actelor normative şi reglementărilor legislaţiei în vigoare (Codul Fiscal, Standardele Naţionale de Contabilitate, Regulamentele şi instrucţiunile Băncii Naţionale a Moldovei etc. )de către toate subdiviziunile Băncii, precum şi de către toţi colaboratorii acestora;
• Depistează şi raportează către Şeful Departamentului şi Auditorul Senior privind orice încălcări admise ale reglementărilor Băncii Naţionale a Moldovei, a legislaţiei fiscale, a actelor normative interne ale Bănci şi altor prevederi ale legislaţiei în vigoare;
• Asigură realizarea calitativă a sarcinilor încredinţate termenii stabiliţi;
• Participă la întocmirea rapoartelor privind controlul efectuat.

Cerinţe faţa de candidaţi:
• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea la nivel începător a actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Experienţă de activitate în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie a limbilor: română, rusă, engleză.

Aplică CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: resurse.umane@mobiasbanca.md. Informaţii suplimentare la tel.: 022 812 337


moldovajob.md