Angajăm:

Logist în transpot (mun. Strășeni)

Principalele atribuții și cerințe a sarcini:
1. Ducerea evidenței rutelor autocamioanelor.
2. Organizarea rutelor autocamioanelor.
3. Să asigure eficientizarea capacităților de transport.
4. Să asigure soluționarea situațiilor de excepție în activitatea logistică.
5. Să verifice listele de parcurs și facturile semnate și ștampilate de client
6. Să elaboreze lunar rapoarte de activitate pe care le transmite Directorului – General.
7. Să stabilească conform structurii organizaționale sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post.
8. Să preia activități referitoare la: rezolvarea problemelor operative de logistică (comenzi, distribuție, transport) cu distribuitorii, asigurînd satisfacerea adecvată și la timp a comenzilor clienților, procesarea comenzii marfă și activități legate de programarea și efectuarea transportului produselor către clienții companiei.

Cerințe:
1. Permis Cat. B.
2. Resposabilitate.
3. Calități manageriale.

Se oferă:
1. Angajare oficială.
2. Pachetul social.
3. Posibilitate de dezvoltare și creștere în carieră.
4. Adaosuri la salariu..
5. Telefon de serviciu.


moldovajob.md