Angajăm:

Mecanizator (excavator, compactor, îcărcător frontal, stivuitor, gudronator) (mun. Strășeni)

Principalele atribuții și cerințe a sarcini:

 • Să păstreze curățenia la postul de muncă.
 • Să păstreze înventarul cu care muncește.
 • Să execute indicațiile personalul mai sus ierarhic.
 • Să încarce, să descarce sau să stocheze materialele de construcție și produse.
 • Să realizeze lucrări simple de întreținere a drumurilor, șoselelor, podurilor și a barajelor.
 • Să execute lucrări de întreținere și reparație la baza tehnico materială a întreprinderii.
 • Să curețe și să întrețină drumuri, poduri și baraje.
 • Să se ocupe de extragerea calcarului, argilei, pietrișului, pe șantierele de lucrări publice, costrucții baraje și clădiri.
 • Să amestece materialele în recipiente.
 • Să aiba capacitatea de organizare a locului de muncă.
 • Să participe activ la rezolvarea sarcinelor echipei.

Cerințe:
1. Responsabilitate
2. Experiență în muncă: minim 2 ani

Se oferă:
1. Angajare oficială.
2. Pachetul social.
3. Posibilitate de dezvoltare și creștere în carieră.


moldovajob.md