Sălcuța SRL anunță concurs pentru ocuparea funcției de:

Șef secție îmbuteliere și produs finit

Vinăria Sălcuța, una din cele mai mari crame din Moldova, o afacere de familie cu istorie de peste 25 ani, angajează Șef secție de îmbuteliere și produs finit

Responsabilități:
• Coordoneaza, controleaza si raspunde de întreaga activitate in sectie;
• Elaborarea planurilor de imbuteliere pe termen scurt si lung. • Planificarea activităţii sectiei.
• Asigurarea în termen şi calitativ a planului de îmbuteliere şi comenzilor, organizînd funcţionarea ritmică şi eficientă a proceselor;
• Repartizarea şi folosirea eficientă a resurselor umane din secție, asigurînd și evidenţa utilizării forţei de muncă şi prezentarea la timp a rapoartelor de forma stabilită;
• Organizarea evidenţei bunurilor materiale, semifabricatelor, producţiei finite, aflate în producere;
• Asigurarea îmbunătăţirii permanente a proceselor, reducerii pierderilor și rebuturilor;
• Verificarea şi asigurarea corectitudinii oformarii productiei finite, a formării partidelor spre livrare.
• Asigurarea utilizării utilajului din dotare la parametrii necesari, fiind responsabil de efectuarea deservirilor periodice si capitale la timp, în măsură să mențină capacitatea de lucru optimă a acestuia.

Cerințe de bază:
• Studii superioare;
• Stagiu de muncă în domeniu nu mai puțin de 3 ani – (domeniul vinificaţiei reprezintă un avantaj)
• Cunoașterea limbii române și ruse la nivel avansat ( cunoașterea limbii engleze la nivel mediu)
• Permis de conducere categoria “B’.

Ofertă:
• Angajare oficială;
• Salariu competitiv plus bonusuri de performanță;
• Perspectivă de creștere profesională și salarială;
• Locul de muncă: s. Sălcuța r-nul Căușeni;

Cei interesați pot transmite CV-ul la următoarea adresă de e-mail: office@salcuta.com  

Doar persoanele selectate in baza CV-ului, vor fi invitati la interviu.


moldovajob.md