Î.S. „POŞTA MOLDOVEI”

ANGAJEAZĂ

Șef Direcția tehnologii informaționale

SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCȚIEI
- Gestionarea sistemelor informaționale ale Întreprinderii;
- Coordonarea și participarea la elaborarea strategiei de informatizare a întreprinderii;
- Monitorizarea realizării, inclusiv participarea la implementarea tuturor fazelor de implementare a proiectelor privind achiziționarea sau dezvoltarea de aplicații/produse software/hardware, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achizițiile publice, recepția produselor, instalarea, darea în exploatare și administrarea acestora;
- Coordonarea elaborării, actualizării și aplicării politicii de securitate informatică în cadrul întreprinderii, implementarea Sistemului de Management al Securității Informației;
- Implementarea Politicii de continuitate la nivelul sistemelor informaționale;
- Identificarea necesității de modificare / îmbunătățire a programelor informaționale ce țin de activitatea întreprinderii;
- Organizarea arhitecturii sistemului informațional al Întreprinderii;
- Organizarea și gestionarea procesului de elaborare și actualizare în comun acord cu alte Direcții/Secții/Birouri a Regulamentelor, instrucțiunilor, procedurilor si altor acte normative interne ce țin de competenta Direcției;
- Asigurarea respectării normelor de securitate informațională generale și particulare;
- Asigurarea unui management eficient al personalului din subordine.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:
- studii: superioare în domeniul tehnologiilor informaționale;
- cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza);
- experiența profesională: minimum 5 ani în domeniul managementului tehnologiilor informaționale.
- cunoștințe profunde în domeniului administrării sistemelor și serviciilor TI;
- cunoștințe teoretice și practice în domeniul gestiunii și managementului proceselor TI;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;
- aptitudini: inteligență (gândire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); capacitate de organizare si conducere a activității subdiviziunii; capacitate de a prelucra informațiile a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori din cadrul întreprinderii;

BENEFICII
- salariu motivant;
- program de lucru stabil;
- oportunitate de angajare pe termen lung;
- posibilitate de dezvoltare personală;
- pachet social, prime;

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, indicând funcția pentru care candidați.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.


moldovajob.md