A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante:

Inginer de sistem în informatică - Microsoft SQL Server DBA

Context:

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112 (SIA112) de primire și gestionarea a cazurilor de urgență. SIA112 formează Registrul de Stat al apelurilor de urgență și este un sistem critic de înaltă disponibilitate.

Responsabilități:

 • Administrarea și mentenanța nucleului Băncii Centrale de Date (BCD) al SIA 112;
 • Monitorizarea indicatorilor de performanță ai BCD;
 • Realizarea copiilor de rezerva / restabilire a bazelor de date;
 • Examinarea, sistematizarea și soluționarea erorilor depistate în procesul de stocare a informației în BCD;
 • Asigurarea controlului logic a informaţiei conform cerinţelor actelor normative;

Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

1. Cerințe de bază:
1.1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
1.2. Studii: universitare/post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale sau domeniilor conexe;
1.3. Cunoașterea obligatorie a limbii engleză cel puțin de înțelegere a documentației tehnice;
1.4. Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
1.5. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

2. Cunoștințe:

2.1. Administrarea bazelor de date (MS-SQL, Oracle, PG-SQL etc.);

 • Instalare și configurare SQL Server
 • Creare și gestionare baze de date
 • Implementare și asigurare suport (Log Shipping, Mirroring, Replication, Clustering)
 • Creare și implementare strategii de Backup / Recovery ( database backups, transaction logs backups)
 • Securitatea SQL
 • Replicarea
 • Alerte SQL Server
 • Scripturi T-SQL
 • Monitorizare și depanare a problemelor în performanțele SQL Server-ului

3. Condiții:
3.1 Posibilitatea de a dezvolta abilități de gestionare a soluțiilor de infrastructură critică și de importanță statală;
3.2 Posibilitatea de a dezvolta cunoștințe în analiza masivelor de date (Big Data);
3.3 Oportunități bune pentru creșterea carierei și dezvoltarea profesională;
3.4 Condiții de lucru confortabile și o atmosferă de lucru plăcută;
3.5 Salariu competitiv, cu ajustare anuală;
3.6 Angajaților li se oferă sporuri pentru vechime în muncă, intensitate și calificare înaltă.

CV-ul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md , menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică – Microsoft SQL Server DBA)


moldovajob.md