A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante:

Inginer de sistem în informatică - Specialist baze de date

Context:

Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 este autoritatea publică în Republica Moldova responsabilă în gestionarea Sistemului Informatic Automatizat 112 (SIA112) de primire și gestionarea a cazurilor de urgență. SIA112 formează Registrul de Stat al apelurilor de urgență și este un sistem critic de înaltă disponibilitate.

Responsabilități:

  • Pregătirea şi eliberarea informaţiei din Banca Centrala de Date (BCD) sub formă de dări de seamă analitice şi statistice, liste, grafice, diagrame;
  • Colectarea și prelucrarea datelor în scopul elaborării unor rapoarte periodice, prestabilite;
  • Creare rapoarte noi, optimizarea rapoartelor existente;
  • Participarea activă la dezvoltarea soluțiilor actuale de prelucrare a datelor și raportare în scopul îmbunătățirii calității și timpilor de realizare a analizelor, prin utilizarea metodelor de statistică matematică, implementarea unor noi instrumente de colectare și analiză a datelor;
  • Automatizarea proceselor;
  • Dezvoltarea de soluții de analiză a datelor stocate în SIA112 (BigData);
  • Scripting în MS SQL, MySQL;
  • Crearea de rapoarte în Visual Studio și SAP Crystal Reports;
  • Efectuarea controlului și prelucrarea informației stocate în BCD a Serviciului 112;
  • Asigurarea controlului logic a informației, conform cerințelor actelor normative;

Condițiile pentru ocuparea funcției vacante:

1. Cerințe de bază:
1.1. Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
1.2. Studii: universitare/post universitare în domeniul tehnologiilor informaționale sau domeniilor conexe;
1.3. Cunoașterea obligatorie a limbii engleză cel puțin de înțelegere a documentației tehnice;
1.4. Dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
1.5. Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

2. Cunoștințe:
2.1. Gestionare a bazelor de date (MS-SQL, Oracle, PG-SQL etc.);
2.2. Cunoștințe avansate în lucrul cu baze de date SQL (T-SQL, PL/SQL) sau NoSQL; 
2.3. Cunoștințe de Reporting Services;
2.4. Auto-organizare, gestionarea timpului și a priorităților de lucru;
2.5. Atenție maximă la detalii și abilități analitice;
2.6. Este binevenită experiența în domeniul limbajelor OOP, cum ar fi С#, Java;

3. Condiții:
3.1 Posibilitatea de a dezvolta abilitați de gestionare a soluțiilor de infrastructură critică și de importanță statală;
3.2 Posibilitate de a dezvolta cunoștințe în analiza masivelor de date(Big Data)
3.3 Oportunități bune pentru creșterea carierei și dezvoltarea profesională;
3.4 Condiții de lucru confortabile și o atmosferă de lucru plăcută;
3.5 Salariu competitiv, cu ajustare anuală;
3.6 Angajaților li se oferă sporuri pentru vechime în muncă, intensitate și calificare înaltă.

CV-ul și întrebările suplimentare pot fi adresate la adresa de e-mail: hr@112.md menționând postul pentru care aplică (Inginer de sistem în informatică – Specialist baze de date)


moldovajob.md