Post vacant:

Economist principal responsabil de cercetări, analize, publicaţii

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii şi calificări:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil în domeniul statisticii sau informaticii economice);
 • Experiența de lucru în statistică, economie de minimum 1 an;
 • Abilități bune de analiză statistică. Utilizator avansat al registrelor de calcul şi bazelor de date. Cunoașterea SQL va constitui un avantaj;
 • Capacitate de prelucrarea a volumelor mari de informație;
 • Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 • Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
 • Cunoașterea limbii de stat și limbii engleze la un nivel cel puțin B1.

2) Competențe comportamentale

 • Capacitate de a lucra independent, sub presiunea termenelor limită;
 • Acuratețe în calcule;
 • Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

Nu sunt obligatorii, dar constituie avantaj următoarele calificări:

 • Studii de masterat;
 • Experiența de lucru într-o instituție financiară, sau în domeniul macroeconomiei;
 • Cunoştinţele în domeniul BigData;
 • Cunoştinţele în domeniul macroeconomiei;
 • Posedarea tehnicilor de modelare, prognoză.

Principalele atribuții:

 1. Colectează, verifică şi analizează datele primare, ce ţin de (1) veniturile primare din investiţii (investiții directe, de portofoliu, alte investiţii, venituri aferente activelor oficiale de rezervă), (2) alte venituri primare (impozite pe producție și pe import, subsidii și renta) și (3) serviciile de intermediere financiară indirect măsurate.
 2. Elaborează estimări;
 3. Participă la compilarea statisticii sectorului extern;
 4. Participă la revizuirea formularelor statistice de colectare a datelor şi elaborare a unor noi formulare, precum şi executarea cercetărilor în teren;
 5. Participă la dezvoltarea sistemului informaţional de colectare şi producere a statisticii balanţei de plăţi a statului;
 6. Participă la procesul de control intern al calităţii datelor.

Termen-limită:
7 august 2020.

Recomandăm insistent consultarea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la interviu:

Bibliografia recomandată:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 93 din 26.05.2017;
 3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;
 4. Codul de bune practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
 5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
 6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

 1. Test practic la calculator în privința cunoștințelor tehnice;
 2. Test scris de analiză a statisticii sectorului extern și de limbă engleză;
 3. Interviu profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde criteriilor referitoare la cunoştinţele de specialitate, aptitudinile profesionale și competențele comportamentale.
 4. Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;


moldovajob.md