Angajăm:

Declarant vamal

Responsabilități:
- realizarea procedurilor de vămuire a mărfurilor (completarea declarațiilor vamale pentru toate regimurile vamale);
- expertiza documentelor necesare pentru efectuarea operațiunilor vamale;
- determinarea codurilor conform Nomenclatorului de mărfuri al activității economice externe, elaborarea măsurilor de reglementare tarifară și netarifară;
- calcularea plăților vamale;
- oferirea de consultații clienților și angajaților din departamentele conexe cu privire la actele normative și legislative ce reglementează activitatea vamală;
- conlucrarea cu posturile vamale pe domeniile ce țin de circulația documentelor și îndeplinirea formalităților vamale;
- pregătirea documentelor și relaționarea cu autoritățile de certificare în vederea obținerii certificatelor și licențelor pentru mărfurile declarate;
- conlucrarea cu depozitele provizorii pentru asigurarea circulației documentelor și organizarea păstrării mărfurilor, participarea la controlul depozitelor provizorii;
- întocmirea dărilor de seamă și evidența documentelor necesare vămuirii mărfurilor.

Cerințe:
- studii superioare;
- cunoașterea legislației vamale;
- experiență în completarea declarațiilor cu mai multe poziții de bunuri;
- capacitatea de a lucra prompt, punctual și responsabil cu volume mari de informații;
- cunoștințe avansate de operare PC, cunoașterea programelor suplimentare;
- experiență anterioară de cel puțin 2 ani în domeniu;
- abilități de comunicare, atenție, rezistență la stres, capacitatea de a executa rapid sarcinile trasate, buna capacitate de învățare;
- cunoașterea limbilor română și rusă.

Oferim:
- angajare oficială în cîmpul muncii;
- birou confortabil;
- salariu mărimea căruia se va stabili în baza interviului susținut (și care va constitui pînă la 20 000 lei);
- pachet social.

Program de lucru: 9:00-18:00 (luni-vineri).
Locația postului: Chișinău, str. Industrială.


moldovajob.md