Post vacant:

Expert principal responsabil de securitatea informației

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Obiectivele postului:

 • implementareză și gestionareză Securitatea Informației în cadrul BNM;
 • exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar, audit TIC, tehnologiilor informaționale sau securitatea informației;
 • Experienţă de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar, audit TIC, tehnologiilor informaționale sau securității informației;
 • Cunoştinţe ale sau în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC și securității informației;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
 • Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă.

Principalele atribuții:

 • elaborarea, implementarea și monitorizarea cadrului privind asigurarea securității informației în cadrul BNM;
 • monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților;
 • exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM;
 • selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate;
 • investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiate.

Termen-limită:
28 august 2020.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.


moldovajob.md