Post vacant:

Șef de direcţie responsabil de administrarea patrimoniului și servicii sociale

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Scopul general al funcției:

 1. Gestionarea activității și definitivarea funcțiilor de serviciu ale subalternilor Direcției;
 2. Organizarea elaborării Caietelor de sarcini aferent inițierii achiziționării bunurilor, serviciilor și lucrărilor;
 3. Organizarea supravegherii încheierii în termen și derulării contractelor ce ţin de deservirea utilajului şi comunicaţiilor inginerești;
 4. Organizarea evidenții consumului de apă, gaze, energie electrică;
 5. Planificarea și supravegherea lucrărilor în domeniul constucției, reconsctrucției și reparației activelor BNM;
 6. Organizarea elaborării verificării devizelor de cheltuieli pentru bunuri, lucrări și servicii;
 7. Organizarea elaborării normelor, instrucțiunilor și regulamentelor Direcției și actualizarea permanentă a acestora;
 8. Elaborarea planului trimestrial de activitate și controlul asupra îndeplinirii lui de către fiecare colaborator și întocmirea dărilor de seamă lunare și trimestriale privind activitatea Direcției;
 9. Întocmirea și prezentarea în termen a dărilor de seamă Biroului Național de Statistică al RM, furnizorilor privind consumul energiei electrice, gazelor naturale, apei, poluarea mediului etc;
 10. Supravegherea activității casei de odihnă "La Nistru" și a OP 9 conform destinațiilor acestor locații;
 11. Elaborarea Planului de achiziții al Departamentului și supravegherea desfășurării achizițiilor publice conform planului de achiziții aprobat;
 12. Examinarea și soluționarea scrisorilor parvenite la executare;
 13. Conlucrarea cu alți colaboratori ale departamentului și ale altor subdiviziuni de sinestătătoare pentru a organiza schimbul de informație necesară pentru realizarea eficientă a atribuțiilor direcției.

Cerințe față de candidați:

 1. Studii superioare în domeniul ingineriei/construcției/urbanismului/arhitecturii sau în domeniul economiei/administrării, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă profesională în domeniul exploatării edificiilor de minim 5 ani;
 3. Experiență managerială sau de conducători de echipă/proiect;
 4. Cunoștințe în domeniul economiei, administrării și achizițiilor;
 5. Cunoașterea actelor normative bancare, actelor normative în domeniul achizițiilor publice, evidenței contabile a bunurilor materiale și în domeniul elaborării contractelor de achiziții;
 6. Cunoștințe de operare a computerului: Windows, MS Office (Word, Excell, PowerPoint).

Principalele atribuții:

 1. Planifică, gestionează şi coordonează activitatea Direcției;
 2. Efectuează definirea funcțiilor de serviciu ale colaboratorilor direcției;
 3. Organizează controlului asupra executării sarcinilor subalternilor;
 4. Planifică veniturile, cheltuielile și alocațiile pentru investițiile BNM;
 5. Participă la dezvoltarea proiectelor de investiții ale BNM;
 6. Examinează și implementează recomandărilor auditului intern;
 7. Reprezentă instituția în relațiile de negociere cu agenții economici.

Termen-limită:
12 august 2020.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

 


moldovajob.md