Post vacant:

Inginer principal responsabil de exploatarea sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare, construcție

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Scopul direcției:
- Organizarea exploatării şi menţinerii în stare de funcţionare a obiectelor, utilajului şi comunicaţiilor inginereşti ale BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul ingineriei în construcții/arhitectură, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă în domeniul construcțiilor, exploatării sistemelor de alimentare cu caldură, apă și gaze de minim 2 ani;
 3. Cunoştinţe în domeniul construcţiei, energeticii;
 4. Cunoştinţe privind proiectele şi schemele în domeniul exploatării edificiilor, sistemelor de alimentare cu energie electrică, termică, apă, canalizare, ventilare;
 5. Cunoaşterea actelor normative bancare, în domeniul achiziţiilor publice;
 6. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, Internet, Intranet,normativelor (WinСмета 2000).
 7. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii de stat;
 8. Competențe comportamentale: Organizatorice, de comunicare şi negociere, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale.
 9. Alte abilități și atitudini: Orientare spre rezultat, rezistenţă la efort şi stres.

Principalele atribuții

 1. Elaborarea contractelor ce țin de achiziția bunurilor, serviciilor și lucrărilor de domeniu;
 2. Deservirea, menţinerea, modernizarea, reparaţia, lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie, reţelelor și utilajului sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare, reţelelor şi utilajului pentru aprovizionare cu energie termică, instalaţiilor de gaze şi a utilajului cazangeriei, sistemului de ventilare, aparatelor autonome pentru condiţionare a aerului, staţiei electrice diesel, ascensoarelor,mobilierului, imobilului.
 3. Supravegherea executării lucrărilor de construcţie, reconstrucţie şi reparaţie, serviciilor de deservire, primirea lor in exploatare;
 4. Elaborarea planului de aprovizionare cu materiale necesare, precum şi piese pentru reparaţia utilajului de care răspunde direcția şi întreprinde măsuri privind realizarea acestuia;
 5. Elaborarea devizelor de cheltuieli aferente lucrărilor şi serviciilor întocmite conform normativelor (WinСмета 2000) care se prezintă în cadrul procedurilor de achiziție;.

Termen-limită:
12 august 2020.

Recomandăm să consultaţi bibliografia propusă înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea instituţiilor financiare, nr. 550-XIII din 21 iulie 1995;
 3. Legislația aplicabilă in constructii.

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

 


moldovajob.md