”Profmet Grup” SRL (grupul de companii LIDER)

Producerea și furnizarea elementelor de fixare și a sculelor manuale

Avantajele noastre:

Încredere – mai mult de 15 ani pe piață

Lider pe piață – cca 10 mii de poziții de instrumente și sisteme de fixare

Dezvoltare – peste 170 locuri de muncă cu pachet social complet

www.lider.md, www.krepej.md

Specialist securitate și sănătate în muncă / Специалист по охране здоровья и безопасности труда

Compania oferă:

 • Salariu motivant (9 000 lei)
 • Stabilitate într-o companie dinamică și prosperă
 • Posibilități de creștere profesională
 • Instruire continuă din contul companiei
 • Transport de serviciu

Responsabilități:

 • Asigurarea controlului și aplicarea tuturor reglementărilor legislative cu privire la SSM
 • Monitorizarea efectuării instruirilor angajaților în domeniul SSM
 • Elaborarea pachetului de instrucţiuni de SSM necesare în procesul de activitate al companiei
 • Elaborarea și întocmirea fișelor personale de instruire a angajaților în domeniul SSM
 • Identificarea și evaluarea factorilor de risc profesional la locul de muncă, cu întocmirea fişelor de evaluare respective
 • Întocmirea planului de protecţie şi prevenire și al programului anual de SSM
 • Evidența registrelor și a tuturor actelor normative în vigoare

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare / medii (tehnice) și nivelul II de pregătire în domeniul SSM
 • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul SSM
 • Cunoașterea limbilor română și rusă
 • Cunoștințe bune de operare a PC
 • Spirit analitic, competențe de organizare, planificare și control

Persoanele interesate pot expedia un CV la adresa recrutare@profmet.md 
Detalii la numărul de telefon 079947888
________________________________________________________________________________________

Компания предлагает:

 • Мотивирующая зарплата (9 000 лей)
 • Стабильность в процветающей и динамичной компании     
 • Возможности для профессионального роста
 • Непрерывное обучение за счет компании
 • График работы - полный день 
 •  Корпоративный транспорт. 

Обязанности:

 • Обеспечение контроля и применение всех законодательных норм, касающихся охраны труда
 • Мониторинг проведения инструктажа по технике безопасности сотрудникам компании
 • Разработка пакета инструкций по охране труда, необходимые для процесса деятельности компании
 • Разработка и подготовка личных карточек для сотрудников в области охраны труда
 • Выявление и оценка факторов риска на рабочем, а так же подготовка соответствующих оценочных листов
 • Составление годовой программы по защите труда и предотвращению  чрезвычайных ситуаций
 • Учет реестров и всех действующих нормативных актов.

 Требования к кандидатам:

 • Образование высшее / средне (техническое) а так же наличие Сертификата II уровня подготовки по техники безопасности.
 • Опыт работы в сфере охраны труда не менее 5 лет
 • Свободное владение румынским и русским языками
 • Компьютерная грамотность
 • Аналитический дух, организаторские способности, навыки планирования и контроля. 

Высылайте нам Ваше резюме на эл. адрес recrutare@profmet.md            
По возникшим вопросам, звоните на номер 079 947 888


moldovajob.md