Post vacant:

Expert consultant responsabil de dezvoltarea procesului de raportare către BNM

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Atribuțiile direcției

Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului

Participarea la procesul de elaborarea și actualizare a taxonomiilor de raportare (XBRL) și rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare în domeniul statistic sau tehnologiilor informaționale cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Word și MS Excel;
 • Experiență minim 3 ani în domeniul raportării / tehnologii informaționale (XML, xPath, xQuery);
 • Cunoașterea standardului XBRL (specificații, taxonomii, etc) sau a limbajului XML, xPath și xQuerry;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și engleze – citire și înțelegere, în special nivel tehnic (manuale utilizator, standarde, ghiduri, instrucțiuni);
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Principalele atribuții

 • Participarea la implementarea/ajustarea modelelor de date bazate pe standardul XBRL, în baza actelor normative ale BNM;
 • Elaborarea taxonomiilor XBRL, formulelor de validarea (în baza specificații Formula 1.0), testarea și validarea taxonomiilor și formulelor de validare;
 • Conlucrarea cu subdiviziunile BNM în procesul de elaborarea a rapoartelor de ieșire în cadrul aplicațiilor SIRBNM;
 • Gestionarea drepturilor de acces a utilizatorilor BNM la SIRBNM;
 • Asigurarea actualizării în cadrul SIRBNM a nomenclatoarelor și datelor de referință utilizate de aplicație;
 • Asigurarea testării și localizării interfeței versiunilor noi a aplicațiilor SIRBNM;
 • Acordarea suportului necesar utilizatorilor interni, aferent utilizării aplicațiilor SIRBNM;
 • Acordarea suportului necesar utilizatorilor entităților raportoare în procesul de raportare către BNM;;

Termen-limită
25 septembrie 2020.

Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie recomandată

 1. Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019;
 3. Specificațiile Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1, XBRL Dimensions 1.0, Formula 1.0, etc..

Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;


moldovajob.md