Post vacant:

Economist principal responsabil dezvoltarea cadrului normativ în domeniul raportării

Alte posturi vacante disponibile la Banca Națională a Moldovei le găsiți aici

Atribuțiile Direcției gestionarea și dezvoltarea procesului de raportare, Departamentul raportări și statistică:
Gestionarea curentă a procesului de raportare de către entitățile raportoare către BNM, și gestionarea și dezvoltarea continuă a cadrului normativ aferente procesului de raportare către BNM

Obiectivul postului:
Participarea la procesul de elaborare și actualizare a actelor normative BNM aferente domeniului de raportare.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul finanțelor, economic, statistic sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul financiar-bancar, lucrul cu actele normative (elaborare, coordonare, avizare);
 • Cunoștințe generale ale legislației bancare, în special a cadrului normativ în vigoare aplicabil procesului de raportare către BNM;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea cel puțin medie a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel – citire și înțelegere, în special a actelor normative;
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Cunoașterea legislației bancare, în special aferent domeniului de raportare către BNM;
 • Cunoștințe generale aferente cadrelor de reglementare aplicabile în UE, în special FINREP, COREP;
 • Cunoașterea cadrului normativ aferent procesului de elaborare acte normative, în special Legea nr. 100/2017 privind actele normative.

Principalele atribuții:

 • Participarea la elaborarea și actualizarea actelor normative BNM aferente domeniului de raportare;
 • Urmărirea continuă a dezvoltării cadrului normativ aferent domeniului de raportare UE;
 • Conlucrarea cu subdiviziunile BNM și entitățile raportoare în procesul de elaborare și coordonare proiectelor actelor normative aferente domeniului de raportare către BNM.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Termen-limită:
25 septembrie 2020.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate prin email doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;


moldovajob.md