Compania  “VALDCONGRUP” S.R.L. angajează:

Diriginte de șantier – DȘ (de la 15 000 MDL)

Compania “VALDCONGRUP” S. R. L. angajează:
Diriginte de șantier în construcții civile, industriale și agrozootehnice

RESPONSABILITĂȚILE:
1. Revizuiește documentația tehnico-economică a proiectului și răspunde de aplicarea corectă a proiectului, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare
2. Este responsabil de securitatea pe santier
3. Intocmește graficul de execuție a lucrărilor, graficul de aprovizionare cu resurse material și resurse umane și răspunde de realizarea corectă, cantitativă și calitativă a lor.
4. Verifică lucrările efectuate de subcontractor
5. Tine evidenta materialelor, verifică calitatea produselor și servicilor livrate față de prevederile contactuale și realizeaza documentele conform programului de control al calitatii
6. Completează zilnic cartea constructiei
7. Intocmeste si/sau verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale și orice alta documentație cu caracter tehnic.

CERINȚE:
1. Studii medii speciale sau superioare tehnice
2. Certificat de atestare tehnico-profesional
3. Experiența în domeniu de minim 5 ani
4. Organizat și atent la detalii

AVANTAJE:
1. Echipă profesionistă, colectiv tânăr, atmosferă prietenoasă
2.Salariu de la 15 000 MDL
3.Pachet social deplin


moldovajob.md