Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului său, este în căutarea candidaților pentru postul vacant de:

Information Security Manager

Despre companie: Banca din R.M. cu capital străin

Misiune post: Coordonează activitatea aferentă sistemului de management al securității informației și mentenanța sistemelor electronice de securitate.

Responsabilități:

 • Definește cerințele de securitate pentru infrastructura IT (antivirus, firewall, intrusion detection and prevention (IDS/IPS), router de perimetru, securitate comunicații, criptare etc.) și pentru aplicații;
 • Dezvoltă și implementează politici și proceduri de securitate a informației, monitorizează implementarea controalelor de securitate aferente acestora;
 • Identifică și evaluează riscurile privind securitatea informației, elaborează rapoarte de evaluare și planuri de tratare a riscurilor de securitate a informației;
 • Stabilește, pe baza analizei de risc aprobate din domeniul securității informaționale, tema de proiectare, necesarul de echipamente electronice de securitate și dispunerea acestora în spațiile funcționale ale Băncii;
 • Propune pentru aprobare/implementare/monitorizare procese pentru detectarea/identificarea și analizarea evenimentelor/amenințărilor de securitate IT privind activitatea sistemelor și aplicațiilor;
 • Gestionează drepturile de acces a utilizatorilor în sistemul core banking în conformitate cu prevederile politicii de securitate a informației;
 • Elaborează și menține un sistem de management al log-urilor pentru sistemele de operare și elementele active de rețea;
 • Verifică și monitorizează managementul configurării elementelor de rețea și instalarea update-urilor critice pentru sistemele de operare și elementele de rețea;
 • Analizează și avizează proiectele de execuție ale sistemelor electronice de securitate, urmărește realizarea lucrărilor și participă la recepția acestora, în conformitate cu prevederile legale;
 • Coordonează și asigură verificarea modului de funcționare, mentenanța și service pentru sistemele electronice de securitate.

Cerințe:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologii Informaționale;
 • Vechime minima de 3 ani în domeniul securității IT;
 • Cunoașterea tehnicilor de securitate informaționala;
 • Cunoștințe bune a nivelului tehnic a limbii engleze.

Compania oferă:

 • Salariul motivant stabil + sistem de bonusare;
 • Tichete de masă;
 • Perspective de creștere profesională, cu posibilitatea de a vă deplasa într-o altă regiune a reprezentanții Băncii;
 • Instruire și dezvoltare profesională: traininguri interne și externe, stagii de practică, schimb de practici de succes cu alte filiale.

Cei interesați pot transmite CV la adresa email: sv90@search4staff.com 
Telefon de contact : 060 102 909
În CV indicați codul postului vacant: ISM

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi invitați la interviu.

 


moldovajob.md