IM "EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY" S.A.
Anunţă postul vacant de:

Lăcătuş-reparator / Слесарь-ремонтник

Cerinţe faţă de candidat:
⦁ Studii tehnice;
⦁ Abilități de efectuare a întreținerii și reparației utilajelor conform proceselor tehnologice;
⦁ Experiența de sudor sau posedarea cunoștințelor (este avantaj);
⦁ Cunoașterea limbilor română/rusă;
⦁ Posedarea abilităţilor de lucru în echipă;
⦁ Abilitati de comunicare, organizare, inițiativă, spirit analitic, gândire logică.
⦁ Lucru în ture;
⦁ Dorința de a învăța lucruri noi.

Responsabilităţi:
⦁ Asigură buna funcționare a utilajelor în vederea asigurării continuității activității;
⦁ Raspunde cu operativitate solicitărilor, atunci când apar defecțiuni ale utilajelor sau ale instalațiilor;
⦁ Identifică și analizează natura defecțiunilor apărute și cauzele care le-au generat; 
⦁ Verifică și asigură starea de funcționare a echipamentelor și a instalațiilor cu scopul de a depista eventuale defecțiuni;
⦁ Efectuează lucrări de reparații și întreținere, la timp și de calitate, etc.

Oferim:
⦁ Loc de muncă stabil;
⦁ Salariu competitiv și achitat în termenii stabiliți;
⦁ Acces gratuit în sala de sport a companiei;
⦁ Asigurare medicală benevolă;
⦁ Prînz asigurat de companie;
⦁ Bonusuri lunare / anuale;
⦁ Pachet social etc.

Persoanele interesate rugăm să transmită CV-ul cu menţionarea postului vacant la:
E-mail: hr@md.anadoluefes.com 
S-au să ne contacteze la telefon:
Telefon: 022 885 219
M: 068499864


moldovajob.md