Î.S. „POŞTA MOLDOVEI”

ANGAJEAZĂ

Șef Biroul prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Responsabilități:
- organizarea, coordonarea, planificarea în scopul asigurării măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul întreprinderii și sucursalele sale;
- organizarea, asigurarea și monitorizarea întregului proces de recepționare, prelucrare inițială, înregistrare și ținerea evidenței întregii corespondențe de intrare/ieșire a Biroului.
- identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și controlul corespunzător al riscurilor aferente activităților Biroului;
- implementarea tuturor măsurilor, ce vizează îmbunătățirea sistemului și procesului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a întreprinderii și sucursalele sale;
- organizarea și asigurarea consultării managerilor întreprinderii și sucursalele sale în vederea aplicării conforme a prevederilor cadrului legal-normativ în vigoare pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- identificarea, de comun cu managerii subdiviziunilor/subunităților structurale, necesitățile de instruire a angajaților/salariaților întreprinderii, cu asigurarea planificării procesului de dezvoltare profesională a acestora; asigură evidența instruirilor efectuate pe aspectul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
- asigurarea păstrării a integrității tuturor documentelor/dosarelor din cadrul Biroului, inclusiv corectitudinea transmiterii acestora utilizatorilor interni/externi și/sau la arhivă.

Cerințe:
- studii superioare în domeniul juridic;
- capacitate de analiză şi gândire strategică;
- aptitudini/comportamente de imparțialitate, evitarea conflictelor de interese, conduită morală și profesională ireproșabilă, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
- experiența profesională: minim 5 ani în domeniul de specialitate reprezintă un avantaj;
- cunoașterea limbii de stat (constituie un avantaj cunoașterea unei limbi de circulație internațională: engleza, franceza, germana);
- cunoştinţe de operare la calculator:(Word, Excel, Access, Internet, poșta electronică etc.);
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

Beneficii:
- program de lucru stabil;
- oportunitate de angajare pe termen lung;
- posibilitate de dezvoltare personală;
- pachet social.

Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: hr@posta.md, indicând funcția pentru care candidați.

La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

 


moldovajob.md