Compania HR-Consulting (www.search4staff.com) la solicitarea clientului său, este în căutarea candidaților pentru postul vacant de:

Specialist achiziții (produs vinicol)

Despre companie:
Brand cu renume național și internațional în sectorul vitivinicol.

Scopul general al funcției:
Asigurarea proceselor de achiziții în cadrul activităţii companiei şi respectarea uniformă a legislaţiei întru realizarea optimă a obiectivelor stabilite.

Responsabilități:
• Organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică corespunzător legislaţiei naţionale;
• Participarea în grupurile de lucru pentru achiziții;
• Elaborarea documentaţiei de atribuire (procese verbale, dări de seama, contracte, s.a.);
• Gestionarea contractelor semnate (monitorizarea executării);
• Introducerea datelor și operarea proceselor de achiziții în cadrul platformei electronice SIA RSAP (M-tender);
• Gestionarea şi actualizarea în permanenţă a bazei de date a furnizorilor.

Cerințe:
• Studii superioare (domeniile economic sau juridic);
• Experienţă similară în cadrul instituțiilor publice cel puţin 1 an;
• Cunoștințe foarte bune de limba română, rusă și engleză (scris + vorbit);
• Abilități foarte bune de operare PC (Microsoft Office, Outlook, programe informaţionale şi baze de date din domeniu);
• Cunoasterea Legislației privind achizițiile publice.

Oferta companiei:
• Salariu motivant;
• Spor de performanţă;
• Telefonie mobilă asigurată;
• Transport de serviciu pe durata orelor de muncă;
• Colectiv tânăr, amabil şi sociabil;
• Dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Cei interesați pot transmite CV-ul la adresa de email: pp50@search4staff.com 
Telefon de contact: 068 503 560

În CV indicați codul postului vacant: SAV

CV-urile vor fi analizate, iar candidații care corespund cerințelor vor fi contactați.


moldovajob.md